There was an error in this gadget

Friday, January 9, 2009

introducing, my hubby~  • this is my hubby, sony alpha 200
  • fully owned by CEMPAKA on 8/1/09
  • seperti biasa, wajah CEMPAKA tidak boleh didedahkan kepada umum